Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului www.etnografie-maramures.ro

de | ian. 20, 2021

Acceptarea condițiilor

www.etnografie-maramures.ro este domeniul oficial al Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș pentru asigurarea unei mai mari transparenţe şi o mai bună înţelegere a activităţilor Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș.

Utilizarea site-ului www.etnografie-maramures.ro (denumit în continuare „site”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.

Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare „Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”.

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

Descrierea serviciilor:

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul www.etnografie-maramures.ro oferă Utilizatorilor informaţii, acte normative, decizii, hotărâri, reglementări şi ştiri referitoare la institutia descrisa mai sus.

Ce este un serviciu electronic?

În cadrul domeniului www.etnografie-maramures.ro, un serviciu electronic reprezintă o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăţi procesul de comunicare dintre cetăţeni şi Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș.

Servicii electronice oferite de domeniului www.etnografie-maramures.ro:

Servicii de informare, care asigură cetăţenilor, presei sau altor factori interesaţi acces uşor şi eficient la informaţii, facilitând consultarea documentelor emise de către Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș;

Neangajarea răspunderii

Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, întreţine acest domeniu pentru a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora.

Informaţia oferită este exclusiv de natură generală; nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată; poate conţine legături web spre alte site-uri asupra conţinutului cărora Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.

Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.

Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.

De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș impuse de lege.

Reguli generale – Administratorul site-ului declară următoarele:

  • Va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului siteului;
  • Va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a siteului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
  • Pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.