Casă Preluca Nouă – sf. sec. al XVIII-lea

de | apr. 10, 2020

Casa Preluca Nouă, cunoscută de către localnici cu denumirea de „Casa Bodii” a fost datată la sfârșitul secolului al XVIII-lea.

Casa este construită pe o fundație de piatră de râu. La temelie s-a folosit lemn de stejar fasonat pe patru fețe, iar pereții sunt realizați din bârne așezate orizontal lipite cu pământ între ele și îmbinate în cheutori drepte. Acoperișul este de tip 4 ape, construit din lemn de stejar în tehnica îmbinare pe grindă, cornii având înălțimea de 6 metri, iar învelitoarea din paie, așezate prin călcare.

Casa cuprinde trei încăperi: tinda, camera de locuit și casa curată, fiind prevăzută cu prispă pe lungimea tindei și a camerei curate, susținută de stâlpi decorați prin cioplire cu motive geometrice. Sistemul de încălzire al locuinței este vatra deschisă poziționată în camera de locuit, lângă ușă, fiind construită din lespezi de piatră și cărămidă într-un zid de piatră lipit cu pământ. Sistemul de evacuare a fumului se face prin băbătie în tindă. Pe exterior și interior casa este lipită cu lut și văruită în alb, are 5 ferestre, iar înălțimea acoperișului este de două ori înălțimea pereților.